TNT (Társadalmi Nemek Tanulmányok) nyílt szemináriumi órák

A TNT (Társadalmi Nemek Tanulmányok) nyílt szeminárium célja, hogy olyan tanulási környezetet teremtsen, melyben a résztvevők a gender érzékeny módszertani eljárások segítségével a közös tanulás során megismerkednek a társadalmi nemek tanulmányok fő elméleti témaköreivel, valamint a nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségének politikája alkalmazásának lehetőségeivel. A szeminárium során figyelmet fordítunk a résztvevők szociális közéleti-politikai kommunikációs kompetenciáinak fejlesztésére, mely elsősorban a kritikus gondolkodás, helyzetértelmezés és érvelési készségek erősítését és hatékonyságának fokozását jelenti.


Elvi alapvetések: A helyi és személyes, kontextusba ágyazottság belátása és kreatív értékként való tételezése. A társadalmi nemeket érintő tudományos / elméleti és közéleti / gyakorlati / aktivista tapasztalatok konszenzusos kezelése.

Elvárás a résztvevőtől, hogy nyitott legyen a helyben megállapodott szemináriumi működési „szabályok” elfogadására. Kreatív módon járuljon hozzá a szeminárium során kialakuló közös élményhez és tudásalkotáshoz.

A szemináriumi órákat vezeti: Dr. Thun Éva, a TNT szakértője

A helyszín az Attention klub. 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 5. alagsor (a bejárat az utcáról nyílik)
Hat, egymásra nem épülő óra, és tervezett tematikájuk:
  1. 2018. október 11. 20:00-21:30 Miért tanuljuk a társadalmi nemekről, a feminizmusról – „nőtudományt és férfitudományt”? A nemekről való gondolkodás kultúratörténeti távlatai: előzmények és szemléletmódok. Van-e a gendernek története?
  2. 2018. október 25. 20:00-21:30 A nyelvhasználat és a kommunikáció. A kulturális és művészi reprezentáció a képzőművészetekben, az irodalomban és a médiában. Hogyan fedezhetők fel bennük a gender?
  3. 2018 november 8. 20:00-21:30 A köz- és magánszféra kérdései gender szempontból: a test, szexualitás, család, anyaság/apaság; ill. az otthoni munka és gondoskodó érzelmi munka „helye” a társadalomban.
  4. 2018 december 6. 20:00-21:30 A köz- és magánszféra kérdései gender szempontból: részvétel a döntéshozó és közéleti politikában; munkavállalás, egészségügy, jogérvényesítés és jogbiztonság.
  5. 2018 december 20. 20:00-21:30 A faj, etnicitás és osztály-hovatartozás kérdései; a multikulturalizmus, nacionalizmus és globalizáció társadalmi és kulturális jelenségei és a gender.
  6. 2019 január 3. 20:00-21:30 Az emberi jogi szempontok és ismeretek, a civil mozgalmak története és aktuális helyzetük – érdekérvényesítés és felhatalmazottság, a közösségépítés példái.
Tanfolyam azonosító: KKN-2018-237

Az órák ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációknak a hely befogadó képessége szab határt. Regisztrálni az alábbi űrlapon lehet, vagy ezen a linken lehet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.